• Ügyvéd, ügyvédi praxis

Az ügyvédi praxis bemutatása

Üdvözlöm!

 

Dr. Aradi-Kovács Gábor ügyvéd vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán, jogász szakon szereztem diplomát.

Az egyetem alatt és azt követően is ügyvédi irodákban dolgoztam gyakornokként, illetve ügyvédjelöltként. Az ügyvédjelölti éveket magam mögött hagyva, a szakvizsgák sikeres letétele után – rövid kitérőt követően – kezdtem el az ügyvédi praxis folytatását.


A rövid kitérő azt jelentette, hogy ügyvezetői pozícióban is megismerhettem a gazdasági életben rejlő kihívásokat. Kiváló tapasztalatszerzésnek tartom ezt az évet, ha arra gondolok, hogy így az érem mindkét oldalát láthattam. Úgy érzem, az ügyvédi praxis folytatása alatt kamatoztathatom az ügyvezetőként szerzett tudást és tapasztalatot.


Pro bono látom el az izlandi főkonzul titkárságához tartozó feladatokat, s így kulturális és közjogi vonatkozásban is bepillantást nyerhetek Izland világába.

 

Szakterületeim


Ügyvédként, illetve azt megelőzően is elsősorban a civilisztikán belüli jogágakkal foglalkoztam, foglalkozom. Az általam behatóbban ismert jogterületek:

 

  • szellemi alkotások joga (iparjogvédelem, szerzői jog, jogi képviselet ellátása bíróság, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal előtti peres és nem peres eljárásokban, szerződések szerkesztése);
  • társasági jogi ügyek (cégalapítás, változás bejegyzés, átalakulás, felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, további peres és nem peres eljárások cégügyek);
  • egyéb polgári jogi ügyek (peres és nem peres eljárások, szerződések szerkesztése, tanácsadás, ingatlanjog);
  • büntetőügyek (személy elleni cselekmények, gazdasági bűncselekmények).

 

Vallom, hogy a minőség nem véletlenszerűség, intelligencia és akarat dolga valamit jobban csinálni!

 

Tisztelettel:

dr. Aradi-Kovács Gábor